Ve dnech 10. - 11.11.2016 se koná v Bukurešti 7. mezinárodní vědecká konference The Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group UniCredit Group Operates. Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se ve Vilniusu koná mezinárodní vědecká konference The 2nd EuRun-BIS SYMPOSIUM. Iveta Palečková dnes prezentuje pomocí vzdáleného přístupu článek napsaný společně s Danem Stavárkem na téma Dynamic Efficiency of Banking Sector in Selected CEE Countries. Více informací o konferenci a program můžete najít zde: http://www.eurun2016.ef.vu.lt/

Dne 20. 10. 2016 se uskutečnil 7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Se svým tématem přispěly i členky katedry Pavlína Kirschnerová, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová, a to „Daňový odečet darů právnických osob v regionech ČR“ a „Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR“ Více informací lze nalézt na: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz

V rámci monitoringu pro ERASMUS vyjel Tomáš Heryán na De Montford University, která je v Anglii známá zejména díky prvenství, co se týče zahraniční výuky a absolventů z celého světa. Navštíví tak i spoustu zajímavých přednášek a seminářů. Mimo jiné zde ale bude anglickým kolegům v jednom celém bloku prezentovat i on sám vlastní článek, který byl úspěšně přijat v recenzním řízení časopisu Economic Modelling. Stejnojmenný paper a přednáška nesou název "The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis". Článek si je již možné stáhnout z online vědecké databáze Science Direct. 

Studenti doktorského studia v oblasti ekonomie a managementu na University of Montpellier ve Francii pořádají sedmý ročník tzv. "Doctoral Meeting of Montpellier in Economics, Management and Finance", který se koná ve dnech 25. -27.10. 2016. Cílem setkání je nabídnout stimulující prostředí, kde doktorandi a mladí výzkumníci mohou sdílet ideje o svých vědeckých pracích v oboru ekonomie, managementu a financí se zkušenými výzkumnými pracovníky. Konference se účastní i Tomáš Pražák se svým příspěvkem "The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices: Evidence from Central European Markets". http://www.edd.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/edd/CallForPaper_DMM2016-1.pdf

Podkategorie

Odkazy

Facebook logo      Slu log OPF C

 

financni gramotnost 2017

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com