Desátého ročníku mezinárodní konference Global Business Conference konané v chorvatském Šibeníku ve dnech 25/9 až 29/9/2019 se účastní rovněž Katedra financí a účetnictví SU OPF! Ivet zde bude prezentovat článek s názvem Determinants of Dynamic Banking Efficiency in Central and Eastern Europe Countries. Lenka prezentuje práci nazvanou Evaluation of Expense Ratio of Selected Insurance Companies Operating on the Czech Insurance Market in 2004-2017. Tom pro změnu prezentuje paper s názvem Tourism as an important factor for creating nominal effective exchange rates: Does it impact on exports and imports of services in the Czech Republic? https://gbcsummer.com/